Visste du att...

På denna sida finns information om hur vissa ämnen påverkar våra friska husdjur och hur vi bör agera. Sidan uppdateras fortlöpande. Jag har med hjälp av färgasterixer försökt att visualisera graden av faran som om du tänker dig trafikljus.
Jag upplever allt för ofta att i media finns gamla sanningar, överdrifter och ibland helt felaktiga påståenden vilket ofta får den påföljden att djurägare blir oroliga helt i onödan.

Algförgiftning Algförgiftning Yt-alger (blågrön) är egentligen bakterier Cyanobakterier som är giftiga för så väl människa som för hund. Låt inte din hund bada i vatten som har mindre siktdjup än 50 cm brukar man säga. Men alldeles nyligen har man funnit ett samband mellan dessa alger o allvarliga neurologiska skador hos människa. Vi vet inte om detta gäller våra husdjur men Jag rekommenderar er att inte låta era hundar bada i algkontaminerat vatten. Symptom vid förgiftning är: darrningar, kräkningar och diarré. Om er hund ändå badar tvätta din hund med tvål eller schampo ta det som du har hemma. Förvärras symptomen inom 30 min bör du ta kontakt med veterinär. Det finns tyvärr inget motgift.

Nu har det kommit ett nytt preparat som kan ersätta kortison, antihistamin och Ciklosporin vid allergisk klåda.

Jag har fått en del förfrågningar om återkommande analsäcksbekymmer. Detta är ett relativt vanligt problem framför allt på hund. Katt klarar sig mycket bättre. Det skall alltid finnas lite sekret i dem ofta lite gryning gråaktigt och som töms vid vissa situationer tex lek och vid avföring. Det finns flera tänkbara orsaker till att de blir problem med dem. De vanligaste är dock.

1. Foderbetingad (även då alla former av tuggben) som ger analklåda vilket innebär slickande som kan ge upphov till analsäcksinflammation.
2. Torrt sekret som ibland kan bli som modellera. Vilket innebär att de inte kan tömma dessa på ett naturligt sätt.
3. Det vanligaste är dock att den muskel som ligger på sidan av dem inte ”håller i mot” dvs att analkörteln förflyttar sig åt sidan då den skall tömmas vilket medför att det inte blir någon ”klämeffekt” på säcken. Dessa hundar blir aldrig bra utan operation. Operation innebär att man tar bort dem och problemet är löst för alltid. En operation med mycket bra prognos.

Kan ges till hund vid tillfällig smärta men var försiktig inte sällan kräks de. Förgiftning är dosberoende. Ge aldrig mer än max 50 mg/kg eller avstå. Paracetamol är snällare.

Källa Small Animal Toxicology

Bly är som bekant giftigt, men det är under förutsättning att det tas upp av kroppen, då oftast som blyånga eller blysalt. Om er hund eller katt äter några blyhagel så passerar de ut inom 1-2 dygn och hinner inte göra någon som helst skada. Blyertspennor innehåller inte bly.

Källa: Giftinformationcentralen

Bravecto skall granskas - MSD Animal Health ska göra en så kallad riktad säkerhetsrapport om Bravecto. Agneta Gustafsson är medicinsk chef på MSD Animal Health.

Hon påpekar att Bravecto sålts i över 34 miljoner doser över hela världen och att biverkningsfrekvensen är mycket låg, under 0,05 procent.
– Jag har tagit del av alla studier och läst varenda svensk biverkningsrapport. Vi är jättetrygga med Bravecto, säger hon. Att EMA nu begärt en riktad säkerhetsgranskning ser hon som positivt.
– Jag tolkar det som en extra check, ett sätt för dem att försäkra sig om att det inte finns något fog för oron, sociala medier till trots.

Choklad Choklad innehåller Teobromin som är en giftig substans för hund. Symtom kan vara kräkningar, darrningar och hjärtklappning. Hundens reaktion är dosberoende och når sin pik efter ca 10 timmar. Halveringstiden för choklad är ett knappt dygn. Eftersom våra hundar och katter ibland snor åt sig en och annan chokladbit är det av stor vikt att veta hur man skall agera då detta sker. Hundar som äter ren mörk choklad (85 %) 250-500 mg/ kg löper enligt "Small Animal Toxicology" 50 % risk att dö. För att göra det mer greppbart så motsvarar ungefär en halv 100g chokladkaka (85%) per kilo. Detta betyder att en hund som väger 30 kg kommer upp till den risken först vid intag av 10-15 stora 100g chokladkakor med 85% choklad. I 28 g mörk choklad finns det 13,5g theobromin. Undvik att ge er hund och katt choklad. En mindre mängd choklad är alltså inte farlig. Ju ljusare chokladen är desto mindre farlig är den. Vit choklad anses därför vara helt ofarlig. Hos katter går gränsen vid 200 mg/kg

Nya rön angående D-vitamin. D-vitamin stärker vårt immunförsvar och minskar risken för en rad alvarliga sjukdomar. Dilemmat är att om man ger för mycket D-vitamin kan de ge alvarliga biverkningar. Se till att era hundar o Katter får tillräckligt men inte mer. Bra kommersiell mat är oftast välbalanserat med avseende på vitaminer. Våra djur kan inte syntetisera D-vitamin med hjälp av solstrålar som hos människa.

Källa: BSAVA / JSAP 2016

Demodex är en lite för ögat osynlig cigarrformad parasit som borrar sig ner i hårsäckarna på våra unga hundar med stört immunförsvar. Finns också sällsynt på katt.
Drabbar ofta korthåriga raser. Ger pälslösa fläckar som sällan kliar. Oftast läker dessa efter 6-8 veckor utan behandling men man bör hålla koll på fläckarna så att det inte blir fler eller större. (generaliserad demodex)
Diagnosen ställs relativt enkelt genom ett skrapprov som undersöks i mikroskop
I dag finns bra och ogiftig behandling om så behövs.

Vanligast på överviktiga katter men drabbar även hund framför allt okastrerade tikar.

Behandlingen är oftast insulin injektioner. Men man får inte glömma hur viktigt det är med rätt komponerad mat.

Katter skall inte äta burkmat som innehåller mer än 10 % kolhydrater. Det finns inget torrfoder som uppfyller detta.

Rent kött och fisk är bra för dem. Komihåg att katter är små lejon. Ni har aldrig sett lejon äta bröd eller dylikt. Oftast kan man minska insulingivan eller helt sluta med insulin genom att ändra kosten.

Hundar (tikar) bör man kastrera innan man börjar med insulin pga svårigheter med inställningen av Insulin då deras könshormoner påverkar blodsocker/insulin halten.

Fortfarande kan man läsa att ekollon är beroendeframkallande hos hund (fungerar som knark) Detta är en myt och taget ur luften utan minsta verklighetsförankring.

Ekollon kan fastna i tarmen det är det enda i praktiken ni behöver veta. Om hunden tuggar sönder ett flertal ekollon så att dess innehåll kommer ut kan de ge irriterad tarm på sin höjd eftersom de passerar så snabbt.

Är en relativ vanlig men komplex åkomma. Man räknar med att 3-4 % av våra hundar är drabbade. 2 % av våra katter.

Orsaken varierar allt ifrån medfödda hjärnskador till trauma men inte minst de oförklarliga (Idiopatiska) ep-anfallen.
I dag finns de för människa flera mediciner som används. En del av dessa fungerar hyggligt på djur också. Dock är Phenobarbiturater såsom Fenemal och Phenoleptil vanligast till hund och katt. S.k. fokal epilepsi behöver oftast inte medicineras. Med fokalepilepsi menas endast ryckningar huvudet och ansikte och som oftast avklingar efter några minuter.

Vad som är nytt från 2014/15 och mycket spännande är att man prövat dieter på människor med epilepsi där man inte kan påvisa någon hjärnskada och där funnit att en “katogen diet” dvs. modifierad Atkins- diet med omega 3 har gett mer än 50 % förbättring. Flertalet av dessa kan sluta med mediciner. Atkins dieten består kortfattat av att undvika kolhydrater och ge mer fett och kött. Några större studier på djur är så vitt jag vet inte gjorda men min erfarenhet är att resultaten från humansidan ändå är applicerbara åtminstone på hund.

Hundar som medicineras med Phenobarbiturater får oftast ”på köpet” ökad aptit Som djurägare är det att då lätt ge bantningsfoder där fett halten ofta är minimal. Detta kan då ge ökad risk för anfall. Min rekommendation är att ge mat med icke för hög halt kolhydrater samt lägga till omega tre. Vissa foder innehåller redan mycket omega 3. Se innehållsförteckning hos t.ex. ”Specifik” ett flertal av dessa har de högsta omega 3 innehållet.
Källa: Journal of animal practice (JSAP) 2016

Det finns bra profylax mot fästingar.

1-Vaccin mot Borrelia till hund.
2-Droppar att applicera på huden så att inte fästingen kan suga sig fast. Även för katt.
3-Tabletter, det finns två sorters tabletter som är effektiva och håller din hund fästingfri ända upp till tre månader med endast en behandling.
4-Halsband som finns att köpa på Apoteket.

Nu har biverkningsrapporten från Läkemedelsverket kommit för 2016.

Med biverkning menar man anmälda av veterinär eller privatperson oönskade reaktioner uppkomna efter medicinsk behandling. Avmaskningsmedel, fästingprofylax såsom halsband och spot-on preparat står för 27 st. anmälda biverkningar. Inga dödsfall Fästingprofylax med tabletter Bravecto har dragit på sig sammanlagt 89 misstänkta biverkningar. Inga dödsfall. Vaccinationer. Biverkningar av Vaccinationer för hund och katt var 182 fördelat på hund 123 och katt 59 .

Framför allt är småhundraser överrepresenterade. Dödsfall har förekommit efter vanlig vaccinationvac.
Jag vill vara noggrann med att inte avråda er att vaccinera era djur. Vaccinationer räddar liv.

Ny fästing i Sverige

Vi har ett 20-tal olika fästingsorter i Sverige En del av dessa kan ge oss och våra hundar och katter sjukdomar.

Den senaste i raden av fästing är den Amerikanska hundfästingen (Dermacentor varibilis) Den finns som namnet avslöjar i Amerika men även i syd Europa. Och nu har den hittats här i Sverige. Vad gör den då för skada.

Den kan överföra en del sjukdomar till människa och våra husdjur bland annat några bakterie sjukdomar såsom:
•Anaplasma: (ehrlichia) Bra prognos vid behandling.

•Rocky Mountain Spoted Fever: (RMSF) inte ännu diagnostiserats i Sverige. Samma behandling som vid Ehrlichia. Bra prognos vid behandling.

•Fästingförlamning: Finns i varmare länder jag har sett dem på klinik i Australien men misstänkts även finnas i Sverige eftersom den fästingen (Ixodes ricenus) finns i vårt land. Svårt att ställa säker diagnos. Läker oftast av självmant inom några dagar upp till en vecka.

•Borrelia: Misstänks kunna överföras av denna fästingen men det finns ännu inget säkert bevis.

•Babesia: En liten parasit , en protozo som påminner om malaria i så motto att den angriper(förstör) de röda blodkropparna. Detta innebär drastisk sjukdomsbild . Slöhet, aptitlöshet, kräkning gula slemhinnor (gulsot) kan bli livshotande. Det finns behandling speciellt på de tidigt upptäckta. Den är ovanlig i Sverige . Jag har bara diagnosticerat ett säkert fall på mina 40 år som kliniker.

•Harpest: (Tularemi) en humansjukdom som inte drabbar våra hundar eller katter.


Fästing ny i Sverige

Vi har ett 20-tal olika fästingsorter i Sverige En del av dessa kan ge oss och våra hundar och katter sjukdomar. Vi vet inte med säkerhet om fästingprofylaxen verkar mot de ny arterna. De skall normalt sett inte kunna övervintra här men fästingar är påhittiga och kan gömma sig i väggspringor i stall o dylikt. Några för oss helt nya fästingarter har hittats 2018. . Vad gör dessa då för skada. Den kan överföra en del sjukdomar till människa och våra husdjur bland annat TBE virus och bakteriesjukdomar såsom:
•Anaplasma: (ehrlichia) Bra prognos vid behandling.

•Rocky Mountain Spoted Fever: (RMSF) inte ännu diagnostiserats i Sverige. Samma behandling som vid Ehrlichia. Bra prognos vid behandling.

•Fästingförlamning: Finns i varmare länder jag har sett dem på klinik i Australien men även misstänkts finnas i Sverige. Svårt att ställa säker diagnos. Läker oftast av självmant inom några dagar upp till en vecka.

•Borrelia: Misstänks kunna överföras av denna fästingen men det finns ännu inget säkert bevis.

•Babesia: En liten parasit , en protozo som påminner om malaria i så motto att den angriper(förstör) de röda blodkropparna. Detta innebär drastisk sjukdomsbild . Slöhet, aptitlöshet, kräkning gula slemhinnor (gulsot) kan bli livshotande. Det finns behandling speciellt på de tidigt upptäckta. Den är ovanlig i Sverige . Jag har bara diagnosticerat ett säkert fall på mina 40 år som kliniker.

•Harpest: (Tularemi) en humansjukdom som inte drabbar våra hundar eller katter.


Är oftast ofarligt men gör ont. Hunden blir i regel lite allmänt påverkad men får ingen svullnad att tala om. Att bli stungen i munnen brukar heller inte medföra någon fara. Allmäntillståndet återhämtas i regel inom några timmar. Getingstick kan inte jämföras med ormbett som ger en mycket mera drastisk bild.

Giardia är en liten encellig parasit som både hundar, katter och människa kan få.

Oftast av dåligt vatten eller allmän dålig hygien.

Parasiten är ganska vanlig i öststater och u-länder. Symptomen är oftast diarre som ej läggersig med vanlig behandlig mot diarre.

Diagnos ställs genom avföringsprov som bör tas tre dagar efter varandra för att ha största chansen att hitta parasiterna.

Behandling består i första hand av en speciell antibiotika (Flagyl) Vanlig avmaskning fungerar inte.

Prognosen är mycket bra. Du behöver inte sanera hemma som det står i vissa media.

Girlanger och snören kan ge väldiga besvär då de kan fastna i tarmen och inte sällan tarvas operation.

Havsalger ackumulerar tungmetaller." Vi i "Swedish Veterinary Dermatology Study Group. "Skinnklubben" lät 1994 analyserade ett på marknaden känt algpulver att tillsätta i fodret och som skulle stärka immunförsvaret. Resultatet var nedslående. Det visade sig ha 100 ggr för mycket kadmium än som var tillåtet till människa. Med andra ord var försiktig med tillsatser som inte har en klar innehållsdeklaration. De allra flesta väletablerade torrfoder har näringsmässigt allt som behövs.

Man har nyligen funnit att de hundar som lider av klaffel (blåsljud) lever längre om de får påbörja medicinering innan de visar symptom.
  Källa : Prof. Jens Häggkvist 2017

Tarmslemhinnan och dess bakterier svarar för 70% av vårt immunförsvar.

Det är alltså synnerligt viktig att den föda vi ger våra djur är av rätt beskaffenhet inte bara med avseende på näring.

Om du låter kastrera din tik eller honkatt dvs. ta bort äggstockarna (OE) innan 2 års ålder är risken för kommande livmoderinflammation lika med noll.
En del tikar (3-4 %) blir urin inkontinenta ibland lång tid efter kastreringen. Doberman och Irländsk setter är överrepresenterade De läcker oftast urin på nätterna. Det finns dock bra behandling.

Källa BSAVA 2018

Kylarglykol är mycket giftigt för hund o katt. Var försiktig med hanteringen av detta. Minsta dödliga dos av koncentrerad glykol för hund är 4-6 ml/kg dvs. ungefär en tesked glykol per kilo. Symptom: Kräkningar, Centralnervöst beteende, Ökad hjärtfrekvens, Ökad andningsfrekvens. Glykolen kristalliseras i njurarna och hittas i urinen vilket ger enkelt och säker diagnos. Det finns dock ingen behandling. Källa; Small Animal Toxicology

Kan drabba hund, katt och människa. Det är en bakteriell alvarlig sjukdom (30-40 % dödlighet hos hund enl. JSAP okt 2017)) som framför allt finns i varmare länder men några fall har dykt upp i Sverige. Det har skrivits en hel del om detta på senare tid i olika hundforum. Jag kommer inte här gå in på detaljer. Huvud symptomen är trötthet, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Gå in på SVA:s hemsida eller andra internetsidor och läs utförliga detaljer om så önskas.

Jag vill komplettera med smittvägarna hos Leptospiros för att det inte framgår tydligt. Leptospiros smittas framförallt genom urinförorenat vatten(pölar) och bakterien är extrem köldkänslig. D.v.s. Mycket lite risk att er hund blir smittad en vinter.

Det kan dock vara klokt om man känner sig orolig att låta vaccinera sin hund till våren. Vaccin ger ett hyggligt skydd och skall upprepas varje år till hund. Det finns ännu inget vaccin till katt. Katt smittas i regel genom att äta små gnagare. Diagnosen ställs med hög säkerhet genom ett enkelt blodprov. Behandling består i Antibiotika för både hund och katt. Ju tidigare man sätter in behandling desto bättre är prognosen.

Lakrits i stora mängder ger i regel kräkningar och diarré hos hund men anses inte vara farligt i måttliga mängder.

Relativt vanligt (20%) på intakta lite äldre tikar. Oftast tarvar operation dvs. ta bort livmoder. Antibiotika fungerar sällan då det inte alltid finns bakterier med i spelet.

All lök innehåller (propyl disulfid) ett ämne som kan vara farligt för våra hundar och katter.

Ämnet kan ge illamående och angripa de röda blodkropparna. Inte så sällan uppkommer symptomen först efter flera dagar. Om er hund eller katt får i sig en köttbulle med lök händer inget. Men om intaget är mer än 0,5 % av kroppsvikten dvs. 50 g till en 10 kilo hund bör ni uppsöka Djurklinik.
Som jämförelse väger ett normalt hönsägg mellan 50-60 g Källa: Small Animal Toxicolgy

Skotträdsla och Nyårssmällare

Viss kan det vara trevligt med fyrverkerier men inte alltid för våra fyrbenta speciellt hund. Katter klarar sig mycket bättre. Jag tycker att man kan dela in rädslan i tre nivåer.

1- De som blir lite oroliga ängsliga men klara sig rätt bra bara de får vara när matte eller husse.

2- De som är mycket oroliga vill inte äta och är på helspänn. Klarar sig ofta med lättare ångest dämpande receptfri medicin eller att man tar en sväng med bilen och på så vis distraherar. Kanske sätter på lite musik. Att träna med cd skivor som ibland rekommenderas för att de skall vänja är ett kontroversiellt sätt. Det har visat sig att en del blir ännu räddare. Men det kanske fungerar på vissa?

3- De som får dödsångest och som inte går att lugna med diverse knep. De får fullständigt döds ångest och lider fruktansvärt.

Att bara ge sömnmedel utan urskiljning så att hunden endast blir trött hjälper inte mot ångesten. Det finns en ganska samstämmig uppfattning bland beteendevetande veterinärer och hundpsykologer att det är helt fel att endast göra dessa krakar trötta. Ångesten finns där nästan lika stark som innan medicineringen. En del hävdar att det till och med blir värre för dem då de känner att de ej kan fly. Därför skall medicineringen fokusera på ångestdämpande medicin som inte nödvändigtvis ger trötthet.

Det finns idag receptbelagda ångestdämpande mediciner som enligt min erfarenhet med rätt dosering ger en mycket tillfredställande effekt. Inte bara er hund mår bra av detta familjen slipper se sin familjemedlem panikslagen. Tala med er veterinär om detta acceptera inte antihistaminer eller Levomepromazin (Nozinan) som vi gav förr. Med rätt strategi och dosering fungerar ”Benzodiazepamer” mycket bra. Dosering är relativ hög men helt ofarlig på en förövrigt frisk hund. Dosering enligt B.S.A.V.A (British Small Animal Association) 0,5-2 mg/ kg ges kvällen innan beräknad oro samt morgonen (nyårsafton) för beräknad oro och kan upprepas under dagen. Du kan inte börja behandlingen då er hund redan har panik. Om er hund trots rätt dosering blir väldigt trött behöver ni inte vara oroliga om den är frisk förövrigt.

Vi ger kanske en skvätt mjölk till våra katter och hundar då o då.
Hur farligt är det? Inte alls om de mår bra. D.v.s. ingen diarré eller oro efter intaget så finns det inget som säger att detta är farlig.

Nötter kan vara farligt. Undvik framförallt Macadamiennötter Dessa kan ge allt ifrån kräkningar till centralnervösa symptom. Brukar avklinga inom 24 timmar. Inga dödsfall finns rapporterade.

Jordnötter är inte farliga men ger inte sällan kräkningar då stora mängder intagits.
(källa Small Animal Toxicology)

Under år 2015 fick Agria in runt 2500 rapporter om huggormsbett på hund och katt. Av dessa slutade mindre än en procent med dödlig utgång - vilket innebär att över 99 % av fallen klaras upp. Värt att veta är att ca 30 % av alla huggormsbett är injektionsfria, vilket innebär att hunden eller katten inte uppvisar symptom och hugget är ofarligt.

Hundar blir ofta bitna i nosen medan katter i större utsträckning får bett i framtassarna. Symptom för ormbett uppvisas inom tio till tjugo minuter, i form av svullnad och ömhet runt bettområdet samt allmänpåverkan. Om er katt eller hund plötsligt uppvisar smärtlös, symetrisk svullnad i ansiktet beror det troligare på en allergisk reaktion än huggormsbett och är inte så farligt som det ser ut.

Veterinär bör dock konsulteras för att säkerställa orsak. Kortison behandling har tveksam effekt men är inte farligt att ge.

Panocod. Är Paracetamol med Codein. Hundar kan ej tillgodo göra sig den förväntade effekten av codeinet på samma sätt som vi människor vid smärta. Det är dock inte farligt att ge panocod.
Källa: BSAVA Small Animal Formula åttonde upplagan 2016 och 2017
Får inte ges till Katt

Paracetamol får ges till hund (dock inte katt) vid tillfällig smärta. Dosering enligt BSAVAs " Small Animal Formulary" är 10 mg per kilo två ggr dagligen. Andra källor Doggy Rapport Professor Appelgren 1994 och prof. Ian Self BSAV 2017 uppger 20 mg per kilo.
Under BSAVA kongress 2017 rekommenderade prof. Ian Self paracetamol till hund även under längre tid upp till 2 år men med regelbunden veterinärkoll.

Prostatan kan ge problem på ffa äldre intakta (okastrerade) hundar. Ny metod att mäta storleken har utarbetats av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet (2017) Detta innebär att man tar ett enkelt blodprov (CPSA) i stället för ultraljud, vilket är mindre kostsamt och smidigare. Man får inte heller glömma att man kan få en bra uppfattning på prostatas storlek och ömhet genom rektalisering med ett finger in i analöppningen.

Kokt Potatis är inte farligt att ge sin hund i måttliga mängder däremot kan inte hundar tillgodogöra sig alla näringsämnen som finns i potatis och det kan vara svårsmält.

Det är upp till restaurangägaren att bestämma om man får ta med sig hunden in. Lagstiftningen säger bara att hundar inte får vistas där maten tillreds, dvs. köket.

Russin och vindruvor är giftiga för vissa hundar. Man vet idag inte vilket ämne i eller på dessa som ger symptom. Runt 50 % av hundarna tål dessa bra medan några kan få livshotande njurskador. Paradoxalt nog tycks inte symptomen vara korrelerad till mängden.
Källa: Small Animal Toxicology
Undvik för säkerhetskull russin och vindruvor.

Är i större mängder giftigt för hund. 2-3g/kg har visat sig ge förgiftningssymptom som uppkommer inom 3 timmar, såsom kräkningar. Om neurologiska symptom uppstår ta kontakt med Veterinär.

En matsked bordssalt (Nacl) innehåller mellan 15-20 g.

Källa: Small Animal Toxicology

Ett tag trodde man att saltad mat skulle vara farligt för hund. Nu vet man att så inte är fallet. Jansons- frestelse eller julskinka är inte farlig i måttliga mängder.
Källa: BSAVA (British Small Animal Association 2014)

Spillning från gräsätare typ Hare, Rådjur, Häst mfl. kan inte överföra parasiter (mask) till våra katter och hundar. Avmaskning är meningslöst. Däremot kan de bli dåliga i magen så försök att undvik att de får i sig detta.

Springmask finns inte hos hund, men många gånger då hunden har analklåda jämför vi det med barn som har springmask då symptombilden liknar varandra.

Analklåda på hund är inte sällan förenat med att körtlarna vid analöppningen är inflammerade.

Om det är ett ofta återkommande problem kan man operera bort dessa.

Det har stått en del i media på senaste tiden om sprängörtens giftighet. Den är en mycket giftig om man äter den.

Speciellt giftig är roten och nedre delen av stammen. Symptom ger epilepsiliknade anfall.

Mitt råd: ät inte växten!

En del av våra svampar är tyvärr giftiga och kan ge skador på inre organ. Katter brukar inte äta dessa varför det är mycket sällsynt med svampförgiftning hos dessa. Hundar kan vara mer benägna att tugga i sig svampar som luktar gott. En del av våra giftiga svampar smakar inte illa, varför de ibland äts av hundar. Det finns olika gifter. Man kan dela in dem i två huvudgrupper som sedan kan delas in i undergrupper.

Dels snabbt uppkomna symptom och senare uppkomna symptom. Om er hund ätit svamp och börjar kräkas inom någon eller några timmar, är det oftast inte förenat med någon större fara. De svampar som ger symptom först efter en till två veckor kan ha skadat inre organ och därmed bli livshotande. Vit flugsvamp och Lömsk flugsvamp misstas ibland att vara champinjoner men notera dock att flugsvampen är vit på undersidan. Om er hund ätit dessa skall ni vända er till en klinik. Om hunden kräks i omedelbar anslutning till intaget brukar de återhämta sig inom några timmar upp till ett dygn.

Om ni besöker en djurklinik så ta gärna med er svampen eller ett foto på den som er hund ätit, för identifiering. Förr rekommenderade man att ge sin hund salt för att på så sätt framkalla kräkning, vilket inte rekommenderas idag då det kan orsaka mer skada än nytta.
Källa Small Animal Toxicology

Sötningsmedlet Aspartam och Sorbitol är inte som man tidigare trott farligt för hund. Däremot är Xylitol mycket toxiskt för hund.Om din hund får i sig Xylitol, kontakta genast veterinär.
Källa: Small Animal Toxicology

Om du misstänker att din hund eller katt har ont i en tand finns ett gammalt bra knep för att få svar på det. Ta en vanlig penna knacka på tänderna. Om hen har ont i en tand reagerar hen oftast kraftigt vid knackning på just den tanden.

När våra tillsynes friska djur katt eller hund får urinträngningar är det sällan en primär bakterieorsak,trots att man hittar bakterier i urinen. De bakterier man hittar är ofta de som tar chansen (opportunister) att etablera sig i blåsan pga av en irritation av okänd orsak. Kan dock vara uringrus/sten.

För några år sedan behandlades nästan alla urinvägsinfektioner med någon form av antibiotika men efter då det har blivit mer restriktivt att förskriva antibiotika har fokusering istället vara att använda antiinflammatorisk behandling trots att man kan påvisa bakterier. Min erfarenhet är att nästa alla läker av snabbt med den behandlingen. Det som brukar användas är något av de vanliga NSAID preparaten eller kortison under någon vecka.

Det vi kallar vattenloppa, är en andfågelparasit (Shistozoma polonica), som lättast förökar sig i sötvattensjöar med en temperatur överstigande 23° C. På engelska kallas de "Swimmers itch".
Parasiten är ofarlig för människa och hund men kan ge bett som orsakar klåda varande i några dygn. Betten syns som små prickar på både hund och människa. Klåda drabbar framför allt individer som ligger i vattnet länge. Behandling är klådstillande tabletter eller receptfri spray.

Jag har fått många förfrågningar angående akuta kräkningar hos hund senaste tiden. Det är inte ovanligt att vi får en typ av vinterkräksjuka hos hund under förvintern men den brukar komma lite senare.

Förlopp

En tillsynes helt frisk hund börjar kräkas utan förklaring flera gånger under några timmar.
Man blir då som djurägare givetvis orolig och undrar hur alvarligt det är. Man frågar sig. Måste jag åka akut till djursjukhus? Jag vill ge er några tips hur ni skall tänka och tolka läget och utifrån detta agera.

1. Anser du att din hund är frisk och att kräkningen kom som en överraskning?
2. Brukar din hund tugga i sig ben, stenar, kottar eller dylikt då den springer lös?
3. Har din hund avföringen? Är den i så fall normal?
4. Hur är allmäntillståndet? Vill den äta? Dricker den? Får den behålla vatten efter intag?
5. Ta tempen. Undertemp (under 38 gr) kan indikera på vätskebrist och högtemp (över 39gr) på infektion.

Hundarnas vinterkräksjuka brukar läka inom 1-2 dygn utan behandling. Se till att den får vätska med jämna mellanrum men inga överdrivna mängder om det inte är intensiva kräkningar och diarré . Håll borta maten minst ett dygn. Ge akt på avföring hellre lite lös avföring än ingen alls. Om ett stopp i tarmen föreligger av tex kotte eller sten kommer det ingen avföring alls.

Om din hund kräks inom 10 min efter vattenintag vid några givor eller att allmäntillståndet är påtaglig påverkat bör du söka klinik. Man brukar då vätska dem vilket oftast ger ett snabbt tillfrisknade. Får hunden behålla vattnet och inte har sprutande diare kan man avvakta. Ta ett dygn i taget.

Vitaminer Fettlösliga vitaminer såsom A, D och K skall inte ges till hund annat än vid vissa specifika tillfällen och ska då förskrivs av veterinär. Vitamininnehåll i foder eller annan mat når aldrig upp till några farliga (toxiska) nivåer. Vitaminerna B, C och E är vattenlösliga och ofarliga för hund att inta. Hundar syntetiserar sitt eget C vitaminbehov. Det finns dock specifika störningar, framförallt hos äldre hundar där det kan var aktuellt att ge C-vitamin.

På nittiotalet var det populärt att ge sin hund ”Cephlex” ett c-vitamin som skulle ge ökad rörlighet och minska risken för artros. Detta preparat har så vitt jag vet försvunnit då det inte gick att påvisa dess effekt på nämnda indikation. Källa: Small Animal Toxicology

Under varma sommardagar vet vi att våra fyrbenta vänner gärna föredrar skugga. En del trubbnosiga (Bracheosephala) hundar kan dock få det väldigt svårt trots att de befinner sig i skugga. Vad du som djurägare kan göra är att blöta din hund med vatten då och då. Använd gärna trädgårdsslangen, eller vattenkanna och undvik iskallt vatten. Sörj för att det alltid finns vatten att tillgå. Ge gärna våtfoder under den varmaste tiden. Hundar och katter kan inte reglera sin temperatur genom att svettas genom huden som vi människor. Istället ökar de andingen så att luft strömmar över slemhinnor i de övre luftvägarna. Det kallas för hässjning. En hund kan öka andningen till ett par hundra "andetag" i minuten. Detta är inte ökad normal andning eftersom att luften inte når ned i lungorna. Tecken på värmeslag är ökad hässjning, vinglighet och ökad kroppstemperatur, inte sällan överstigande 40 grader. Temperauren går snabbt ned om ni spolar ert djur med vatten, om de hamnat i detta ibland livshotande tillstånd. Använd inte iskallt vatten då djuret då kan nå en undertemperatur det inte kan hämta sig från.

Det finns ett stort antal växter som är giftiga för våra hundar och katter. Det är inte samma sak som att de är livsfarliga om de inte inmundigas i stora mängder. Dessutom är våra hundar inte speciellt intresserade av dessa tack vare att växterna sällan är smakliga. Däremot våra katter är mer nyfikna och oftare tuggar i sig vissa växter och drabbas därför oftare av förgiftningssymptom. Då hundar uppvisar förgiftningssymptom har de i regel druckit blomvatten. Tips. Låt ingen av dem dricka blomvatten.

Källa :Small Animal Toxicology.

Xylitol är ett sötningsmedel som är mycket giftigt för hund.
Om din hund får i sig Xylitol, kontakta genast veterinär.

Det är flera av er som önskar information om ”återkommande ”öroninflammation

Öroninflammationer är något som de flesta som har känner till. De flesta hundarna (dock inte katter) får någon gång under sitt liv öroninflammation Oftast är det en tillfällig och lättbehandlad åkomma. Men inte så sällan ser vi också ständigt återkommande inflammationer där man ofta hittar jästsvamp (luktar surt) och bakterier. Om efter noggrann undersökning och riktad behandling ändå inte blir bra eller återkommer är det nästan alltid någon av följande orsaker.
1- Mat/Foder relaterat
2- Tuggben, alla typer kan påverka öronslemhinnan som stör den lokala immuniteten och på så sätt släpper fram jästsvamp och bakterier som då tar tillfället i akt och koloniserar hörselgångarna.
3- Långa trånga hörselgångar gör att luften inte får tillträde på ett naturligt sätt vilket innebär att svampar o bakterier trivs.
4- Det förekommer också att man kan få en speciell bakteriell öroninfektion (nästan alltid enkelsidigt) utan att men kan härleda orsaken . Därför är det synnerligen viktigt att ta bakterieprov på fram för allt enkelsidiga öroninflammationer.

Om en hund får regelbundet problem med öronen trots att man gjort det jag föreslagit ovan finns en slutlig lösning. Operation. Operationen går ut på att man öppnar upp hörselgången och gör om den till fåra ”dike” så att slemhinnan får ”frisk luft” då trivs varken bakterier eller svamp. Dessa hundar blir nästa alltid helt av med sina öronbekymmer. Jag upplever att man väntar allt för länge med operationen. Den görs allt för sällan. Operationen är lite bökig, läkningen tar 20 dagar och det tarvas sårrengöring och därmed flera återbesök under den först tiden innan man börjar se det efterlängtade resultatet. Prognos är mycket bra.

Leg. Vet. Lage Bellström
Din smådjursspecialist online