Specialist i Kattens och Hundens sjukdomar sedan 1994!

Leg vet. Lage Bellström arbetade som distriktsveterinär från 1977-1979 och därefter på Örebro Djursjukhus 1979-1982. Sedan privatpraktiker i Vingåker i 12 år.

1985 konsulterade han hos dermatologiprofessor George Wilkinson vid Queenslands University Brisbane i Australien. Samma år var Lage en av de veterinärer som initierade och startade ”Swedish small animal Dermatology Study group” (Skinnklubben) i Sverige. År 1994 erhöll Lage Bellström specialistkompetens i "Hundens och Kattens sjukdomar".

Lage Bellström hittade det första Europeiska fallet av "Malignt Systemisk Histocytos" hos Berner Sennen med hjälp av Professor George Wilkinson Australien. Lage beskrev och behandlade också det första fallet av ”Tillväxthormonresponsiv alopeci (pälslöshet)” som framför allt drabbar Dvärgspets. År 1988 konstaterade han med hjälp av lab. assistenten Monica Jogeland vid Borås djursjukhus och professor Craig Green USA det första seropositiva fallet av den fästingburna sjukdomen Anaplasma i Sverige. Han har också hållit kurser och föreläsningar för såväl djurägare, veterinärer som läkare.

Chefveterinär från 1994-2014 tillsammans med kollegan Erik Kjellgren vid Arboga Djurklinik AB.

Leg. Vet. Lage Bellström
Din smådjursspecialist online