PRISLISTA Våren 2023

Priserna avser de vanligast förekommande åtgärderna. Andra mer avancerade åtgärder som exempelvis kirurgiska ingrepp såsom kejsarsnitt, livmoderoperation med flera är inte medtagna i prislistan.

De allra flesta återbesök kostnadsfria.


Aptus 180:-
Avlivning hd 1700:- (kremering 1000:- tillkommer)
Avlivning katt 1300 (kremering 600:- tillkommer)

Besiktning valp kull 900:-/valp inkl. +DHPPI inkl. +id
Besiktning vuxen hund 750:- inkl. intyg
Besöksavgift 680:-

Cherry eye extirp enkelsidigt 3400:-, duplex 3800:-
Cherry eye plastik enkelsidig 11200:- dubbelsidig 13000:-

Ektropion /Entropion 9200: simplex (enkelsidigt) 16000:-, duplex (dubbelsidig)

Framkallande av kräkning 900:- pkt

Grässtrå fastnat i hals katt pkt 1400:- pkt

Hjärtintyg 570:-

ID-märkning katt chip eller tång 560:- då besöksavgift är betald. 300:-
Intyg enklare vid besök 300:-
Intyg resa medhavd tablett 380:- om inte journal finns
Om djuret varit hos oss tidigare och patientjournal finns = kostnadsfritt

Kastrering han hd liten 3700:-, mellan 3900:-,stor 3980:-
Kastrering katthane 980+id+vacc = 1580:-
Kastrering katthona 1600:- ( 1800: inkl id) + 300:- för vaccination
Kastrering hund kemisk/medicinsk 1850:-
Kastrering mellanstor tik 7900:-
Kastrering tik liten 6900:-
Kejsarsnitt hund beroende på storlek
Kejsarsnitt katt 6120:-
Kloklippning hd 300:- med lugnande 500:-
Kremering hund 1000 :- (avlivning 1700:-) totalpris 2700:-
Kremering separat 2050:- (avlivning 1700:-) totalpris 3750:-
Kremering inlämnad död kremering 1100:-
Kremering katt 600:- separat pkt 1050:-

Livmoderinflammation hund -beroende på storlek

Mikroskopering 480:-
Mjölktänder dras 1900:-

Pass 540-vid besök mm endast pass 700:-
Patella intyg 570:- pkt
Pyometra katt 4600-5900:-

Receptarvode 150:-

Sedering liten hund/katt 250:-
Sedering (lugnande) liten hund/katt 250:-
Sedering medel eller stor hund 300:- - 500:-
Stygn tagning från annan klinik 400:- + ev sedering
Egen patient kostnadsfritt

Tandsten oberoende på hur mycket 3700:- -inkl. extraktion
TANDSTEN katt 1500:-
Trizclor 216:-
Tovklippning 1500:- paket inkl. sövning

Vacc DHPPI 350:- (vid kull) för första hunden 300:- nästkommande
Vacc pi 350:-
Vacc Rabies 350:-
Vacc Tricat 350:-

Öronspolning hund under narkos 1600:-
Öronspolning katt under narkos /sed. 920:-

Leg. Vet. Lage Bellström
Din smådjursspecialist online