Fästingar

Det finns bra profylax mot fästingar.

1-Vaccin mot Borrelia till hund.
2-Droppar att applicera på huden så att inte fästingen kan suga sig fast. Även för katt.
3-Tabletter, det finns två sorters tabletter som är effektiva och håller din hund fästingfri ända upp till tre månader med endast en behandling.
4-Halsband som finns att köpa på Apoteket.

På senare tid har det av lekmän misstänkts att behandlingen med tabletter kan leda till svåra sjukdomar alltifrån epilepsi till bukspottskörtelinflammation.

Ny fästing i Sverige

Vi har ett 20-tal olika fästingsorter i Sverige En del av dessa kan ge oss och våra hundar och katter sjukdomar.

Den senaste i raden av fästing är den Amerikanska hundfästingen (Dermacentor varibilis) Den finns som namnet avslöjar i Amerika men även i syd Europa. Och nu har den hittats här i Sverige. Vad gör den då för skada.

Den kan överföra en del sjukdomar till människa och våra husdjur bland annat några bakterie sjukdomar såsom:
•Anaplasma: (ehrlichia) Bra prognos vid behandling.

•Rocky Mountain Spoted Fever: (RMSF) inte ännu diagnostiserats i Sverige. Samma behandling som vid Ehrlichia. Bra prognos vid behandling.

•Fästingförlamning: Finns i varmare länder jag har sett dem på klinik i Australien men misstänkts även finnas i Sverige eftersom den fästingen (Ixodes ricenus) finns i vårt land. Svårt att ställa säker diagnos. Läker oftast av självmant inom några dagar upp till en vecka.

•Borrelia: Misstänks kunna överföras av denna fästingen men det finns ännu inget säkert bevis.

•Babesia: En liten parasit , en protozo som påminner om malaria i så motto att den angriper(förstör) de röda blodkropparna. Detta innebär drastisk sjukdomsbild . Slöhet, aptitlöshet, kräkning gula slemhinnor (gulsot) kan bli livshotande. Det finns behandling speciellt på de tidigt upptäckta. Den är ovanlig i Sverige . Jag har bara diagnosticerat ett säkert fall på mina 40 år som kliniker.

•Harpest: (Tularemi) en humansjukdom som inte drabbar våra hundar eller katter.


Allergi

Nu har det kommit ett nytt preparat som kan ersätta kortison, antihistamin och Ciklosporin vid allergisk klåda.


Leg. Vet. Lage Bellström
Din smådjursspecialist online